Ponuka služieb komplexného bezpečnostného servisu obsahuje:


 • Bezpečnostné poradenstvo

 • Celoplošná fyzická ochrana objektov, osobná ochrana (fyzická ochrana osôb)

 • Naša spoločnosť sa v komplexnom bezpečnostnom servise systémovo špecializuje na výkon fyzickej ochrany vo výrobných a elektrotechnických závodoch, kde formou outsourcingu vnútorných procesov zabezpečujeme efektivitu prepojenia bezpečnostných procesov na výrobné, skladové, logistické, colné a expedičné procesy.

  V záujme klienta operatívne riešime akékoľvek pripomienky zo strany zákazníka, ručíme za zverený majetok klkienta, za činnosti súvisiace s poskytovaním bezpečnostných služieb v danom objekte.

  Hodnotíme súčasné a budúce riziká a navrhujeme bezpečnostné riešenia k eliminácii alebo prípadnej minimalizácii následkov.
  V rámci výkonu fyzickej ochrany v zmysle zákona č. 473/2005 o zverených objektoch vykonávame kontrolu osôb, motorových vozidiel, evidenciu návštev, obchôdzkovú službu, požiarnu kontrolu v mimopracovnom čase a iné bezpečnostné úkony podľa požiadaviek zákazníka.

  Vedieme vlastnú internú bezpečnostnú databázu .
 • Recepčné a informačné služby

 • Elektronické zabezpečovacie a kamerové systémy, predaj, projekcia, montáž, záručný a pozáručný servis, revízie

 • Preprava a doprovody cenného tovaru

  • Vykonávame prepravu cenín a výrobkov vysokej hodnoty
  • Vykonávame profesionálnu ochranu prepravovaného tovaru a osôb vykonávajúcich prepravu cenín a tovarov vysokej hodnoty formou doprovodu eskortným vozidlom
  • Za týmto účelom vykonávame interné vyšetrovanie s cieľom vyhodnotiť riziká súvisiace s pohybom tovaru a pripraviť opatrenia na ich elimináciu
  • Doprovody sú vykonávané skúsenými a špeciálne vyškolenými pracovníkmi
 • Detektívna služba

  • pátranie po osobách a majetku
  • odhaľovanie vnútropodnikovej kriminality
  • získavanie informácií o pripravovanej a páchanej trestnej činnosti a spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní
  • zisťovanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo
 • Usporiadateľská služba

 • Naša spoločnosť sa venuje aj usporiadateľskej strážnej službe na rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach ako sú futbalové zápasy, letné festivaly , rôzne autogramiády, Firemné Spoločenské AKCIE väčšieho rozsahu, koncerty a iné.

  V rámci usporiadateľskej činnosti vyhodnocujeme možné riziká a navrhujeme opatrenia na ich elimináciu. Spracovávame krízové a evakuačné plány .

Kontakt

TK Security s.r.o.
Dunajská 8
811 08 Bratislava
Tel/Fax: +421 2/32553180

Miloš Sulka
Security Manager
sulka@tksecurity.sk

Peter Šimko
Finance Director
simko@tkgroupe.com


Peter Macanga
Operation Director
macanga@tksecurity.sk

Referencie

SAMSUNG Electronics Europe Logistics B.V.
Samsung Display Slovakia , s.r.o.
Foxconn Slovakia spol. s r.o.
FINE DNC Slovakia s.r.o.
KUEHNE + NAGEL, s.r.o.
Dong Jin Precision Slovakia, s.r.o.
ProLogis Slovak Republic III s. r. o.
.A.S.A. Zohor spol. s r.o.
Faurécia Slovakia s.r.o.
Audia Plastics , s.r.o.
Green Integrated Logistics (Slovakia) s.r.o.
Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. organizačná zložka
BOHNENKAMP INTERNATIONAL, s.r.o.
JMT SK s.r.o.
D.I.L.A.N. Servis, s. r. o.
Lagermax AED Croatia d.o.o. za medunarodno otpremništvo
SOMO spol. s r.o.
PEDRAZZOLI SLOVAKIA spol. s r. o.
TNT Express Worldwide spol. s r.o.